GEOSOLUTIONS -hanke

Uudet kierrätysmateriaaliratkaisut infra-ja ympäristörakenteisiin.

Lue lisää hankkeesta
Hankkeen rahoittajat

Hankkeen rahoittajat

GeoSolutions on rakennerahasto -hanke, joka saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Read more

Hankkeen perusajatus

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoiman GeoSolutions-hankkeen perusajatuksena on
teollisuuden jätteiden määrän vähentäminen
hyödyntämällä niitä kustannustehokkaasti.

Lue lisää
Hankkeen perusajatus

Ratkaisu kierrätyksen kehittämiseen

GeoSolutions keskittyy kaivannais- ja energiateollisuuden
tuottamien sekundääristen
raaka-aineiden kierrätyksen kehittämiseen.

MORE INFO

Lisätietoja hankkeesta

Projektipäällikkö Minna Sarkkinen
minna.sarkkinen@kamk.fi
+358 44 7157029

Hankkeessa mukana myös