Hanke-esittely

Hanke-esittely

GEOSOLUTIONS-hanke

GeoSolutions- hankkeessa tutkitaan sekundäärisiin raaka-aineisiin perustuvien rakenneratkaisujen käyttöä ja toimivuutta. Hankkeen perusajatuksena on teollisuuden jätteiden määrän vähentäminen hyödyntämällä niitä kustannustehokkaasti.  Hankkeen tavoitteena on materiaalitehokkuuden parantaminen ja jätteiden määrän vähentäminen nostamalla jätteiden jalostusastetta.

• Kaivos- ja liikenneinfran rakenteissa tarvitaan uusia ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja ja rakenteellisia ratkaisuja sekä uusia energiatehokkaita prosessointimenetelmiä.

• Teollisuuden tuottamien sivuvirtojen kierrätyksessä ja uusiokäytössä on vielä runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia esimerkiksi kaivosympäristöjen omissa täyttö-, suoja- ja peiterakenteissa.

• Kaivosteollisuus tuottaa yli puolet kaikista jätteistä Suomessa.

• Rakentamissektori kuluttaa suurimman osan (50 % massamääräisesti) kivi-, mineraali- ja metalliraaka-aineita.